PROJEKT: FSETIVAL ZNANOSTI 2014 - VALOVI

valovi_1.jpg     valovi_2.jpg

ISTRAUJUI ZVUK I ZVUNE VALOVE IZRAIVALI

 SMO RAZLIITE SVIRALE TE NJIMA SVIRALI.

 

valovi_3.jpgvalovi_4.jpg

 JURAJ JE ISTRAIVAO ZVUKOVE                ALMAS I LAURA OTKRIVALE SU KAKO SE

PUŠUI U IZRAENU SVIRALU OD SLAMKI.  GLAS PRENOSI PLASTINIM TELEFONOM.                 

 valovi_5.jpg

 

MATIJA JE DIRIGIRAO DOK JE FRAN SVIRAO NA GLAZBALU OD VISEIH AVALA.

 

valovi_6.jpgvalovi_7.jpg

 

ISTRAUJUI VODU I VODENE VALOVE DJECA SU POKAZALA NAJVIŠE INTERESA ZA NASTANAK VALOVA OPONAŠANJEM VJETRA. TAKO SU KORISTILI VLASTITI KAPACITET PLUA TE PUHALI USTIMA I SLAMKAMA. PRITOM SU PRATILI NASTANAK VALOVA I POKRETANJE BRODIA.

 

valovi_8.jpgvalovi_9.jpg

 

PRI AKTIVNOSTIMA ISTRAIVANJA POKRETA NA PJENI DJECA SU OPONAŠALA POKRET VALOVA.

 

valovi_10.jpg

 

IZRADILI SMO I „OCEAN U BOCI“

I POKUŠALI SVOJOM ENERGIJOM

STVORITI VALOVE.

 

valovi_11.jpg

 

STELA JE NAKON ISTRAIVANJA

VODE VALOVE I SLIKALA.

 

valovi_12.jpgvalovi_13.jpg

 

ISTRAUJUI SVJETLOST I SVJETLOSNE VALOVE IZRADILI SMO KARTONSKU KUU TE SU U NJOJ DJECA PROUAVALA SVJETLOST BATERIJSKIM SVJETILJKAMA. KUA NAM JE SLUILA I ZA ISTRAIVANJE ZVUKOVA.

 

valovi_14.jpgvalovi_15.jpg

 

VELIKO ODUŠEVLJENJE JE IZAZVAO NASTANAK

             DUGE POMOU CD-A I OGLEDALA.

 

valovi_16.jpg

 

DJECA SU S RADOZNALOŠU ISTRAIVALA LOM

I ODRAZE SVJETLOSTI NA STAKLENIM TEGLAMA.

 

 valovi_17.jpg valovi_18.jpg

 

IZRADILI SMO MAKETU VALOVA S OZNAENOM

    VALNOM DULJINOM.

 

valovi_19.jpg valovi_20.jpg

 

PROVELI SMO RAZLIITE IGRE U POKRETU OPONAŠAJUI VALOVE.