PROJEKT: SLOVA I BROJEVI

 

 

     CILJEVI PROJEKTA:  

 • Poticati interes za istraživanje i igru sa slovima i bojevima
 • Upoznati djecu s pojmom „slovo“ i „broj“
 • Poticati uočavanje razlike između slova i brojeva
 • Poticati razvijanje sposobnosti uočavanja veza između glasa i slova
 • Poticati sposobnost sinteze i analize glasova u riječi (prepoznavanje prvog ili zadnjeg glasa u riječi - za stariju djecu)
 • Poticati razvoj jezika (bogaćenje rječnika, razumijevanje i korištenje novih riječi) te govornih vještina (smisleno i jasno verbalno pričanje, opisivanje, prepričavanje, objašnjavanje, izražavanje svojih  potreba, želja, osjećaja, iskustava...)
 • Poticati razvijanje sposobnosti uočavanja veza između broja te simbola broja
 • Povezivanje brojeva s konkretnim brojem predmeta (npr. 6 naranči, 10 bojica itd.)
 • Poticati  na razvijanje operativnog mišljenja (stvaranje pojmova, logičko zaključivanje, grupiranje prema zadanom kriteriju, razvrstavanje, sparivanje, pridruživanje, nizanje kroz didaktičke igre...)
 • Poticati razvoj sposobnosti rješavanja problema (uočavanje, pretpostavljanje, procjenjivanje, kritčko mišljenje, traženje jednog ili više rješenja...)
 • Poticati razvoj fine motorike šake pri izradi različitih didaktičkih igara
 •  Poticati psihomotoričke sposobnosti (ravnoteža, koordinacija, snaga, brzina, izdržljivost) kroz opće pripremne vježbe te elementarne igre
 • Poticati razvoj pojma o sebi (znanje o sebi – tko sam, koliko imam godina, gdje živim, tko su članovi moje obitelji; emocionalno i misaono spoznavanje okoline – što znam, što mislim i zašto tako mislim....)
 • Poticati razvoj pozitivne slike o sebi (osvještavati ono u čemu je dijete dobro, davati pohvale kada nešto napravi dobro, razgovarati o tome kako je nešto moglo učiniti drugačije...)
 • Poticati razvoj samovrednovanja  i samoprocjene – što mogu, što sam dobro učinio, na čemu trebam raditi da bih uspio...
 • Poticati razvoj regulacije emocija (reagiranje na zahtjeve, poštivanje pravila, odlaganje trenutnih želja za kasnije, prihvaćanje neuspjeha...)
 • Potivati suradnju i prijateljski odnos sa svojim vršnjacima (poštivanje drugih, razumijevanje osjećaja svojih prijatelja, briga za druge, posebice mlađu djecu...)

 

EVALUACIJA PROJEKTA


 

     Projekt se provodio tijekom mjeseca siječnja. Iako se u početku činilo da je projektna tema možda prezahtjevna, pokazala se kao izrazito uspješna. Interes djece, kako starije tako i mlađe, je bio izrazito jak i velik. Interes za brojeve bio je izrazitiji nego za slova. Posebno za dječake predškolske dobi koji su uživali u brojevima, matematici i matematičkim operacijama (Boris, Zak, Leon, Dario, Luka I.).

 

16_(Small)_(WinCE).png17_(Small)_(WinCE).png18_(Small)_(WinCE).jpg

 

     Planirane aktivnosti su bile izvrsno prihvaćene te vrlo uspješno provedene. Izradili smo dosta didaktičkih igračaka (bingo, slovarica, „Pametna gusjenica“, umetaljke, igre spajanja broja sa skupom...). Najveći  interes su djeca pokazala za igru Bingo (gotovo dva tjedna su ju svakodnevno htjela igrati igrali bi ju po čak sat vremena).

 

DSCN3657_(Small)_(WinCE).JPGDSCN3668_(Small)_(WinCE).JPG

 

     Kroz ponuđene materijale i aktivnosti djeca su uspjela ostvariti razvojne zadaće poticanja interesa za istraživanje i igru sa slovima i bojevima, sposobnost uočavanja veze između glasa i slova (većina djece bez problema može reći kojim glasom počinje njihovo ime ili imenovati stvar na određeni glas), razvoj jezika odnosno bogaćenje rječnika, razumijevanje i korištenje novih riječi te govornih vještina u kontekstu smislenog i jasnog verbalnog pričanja, opisivanja, prepričavanja, objašnjavanja, izražavanje svojih  potreba, želja, osjećaja, iskustava i tako dalje kroz pjesmice i priče te njihove interpretacije.

 

DSCN3645_(Small)_(WinCE).JPG3_(Small)_(WinCE).jpgDSCN3782_(Small)_(WinCE).JPG

 

DSCN3773_(Small)_(WinCE).JPGDSCN3721_(Small)_(WinCE).JPG