PROJEKT: SLOVA I BROJEVI

 

 

     CILJEVI PROJEKTA:  

 • Poticati interes za istraivanje i igru sa slovima i bojevima
 • Upoznati djecu s pojmom „slovo“ i „broj“
 • Poticati uoavanje razlike izmeu slova i brojeva
 • Poticati razvijanje sposobnosti uoavanja veza izmeu glasa i slova
 • Poticati sposobnost sinteze i analize glasova u rijei (prepoznavanje prvog ili zadnjeg glasa u rijei - za stariju djecu)
 • Poticati razvoj jezika (bogaenje rjenika, razumijevanje i korištenje novih rijei) te govornih vještina (smisleno i jasno verbalno prianje, opisivanje, prepriavanje, objašnjavanje, izraavanje svojih  potreba, elja, osjeaja, iskustava...)
 • Poticati razvijanje sposobnosti uoavanja veza izmeu broja te simbola broja
 • Povezivanje brojeva s konkretnim brojem predmeta (npr. 6 narani, 10 bojica itd.)
 • Poticati  na razvijanje operativnog mišljenja (stvaranje pojmova, logiko zakljuivanje, grupiranje prema zadanom kriteriju, razvrstavanje, sparivanje, pridruivanje, nizanje kroz didaktike igre...)
 • Poticati razvoj sposobnosti rješavanja problema (uoavanje, pretpostavljanje, procjenjivanje, kritko mišljenje, traenje jednog ili više rješenja...)
 • Poticati razvoj fine motorike šake pri izradi razliitih didaktikih igara
 •  Poticati psihomotorike sposobnosti (ravnotea, koordinacija, snaga, brzina, izdrljivost) kroz ope pripremne vjebe te elementarne igre
 • Poticati razvoj pojma o sebi (znanje o sebi – tko sam, koliko imam godina, gdje ivim, tko su lanovi moje obitelji; emocionalno i misaono spoznavanje okoline – što znam, što mislim i zašto tako mislim....)
 • Poticati razvoj pozitivne slike o sebi (osvještavati ono u emu je dijete dobro, davati pohvale kada nešto napravi dobro, razgovarati o tome kako je nešto moglo uiniti drugaije...)
 • Poticati razvoj samovrednovanja  i samoprocjene – što mogu, što sam dobro uinio, na emu trebam raditi da bih uspio...
 • Poticati razvoj regulacije emocija (reagiranje na zahtjeve, poštivanje pravila, odlaganje trenutnih elja za kasnije, prihvaanje neuspjeha...)
 • Potivati suradnju i prijateljski odnos sa svojim vršnjacima (poštivanje drugih, razumijevanje osjeaja svojih prijatelja, briga za druge, posebice mlau djecu...)

 

EVALUACIJA PROJEKTA


 

     Projekt se provodio tijekom mjeseca sijenja. Iako se u poetku inilo da je projektna tema moda prezahtjevna, pokazala se kao izrazito uspješna. Interes djece, kako starije tako i mlae, je bio izrazito jak i velik. Interes za brojeve bio je izrazitiji nego za slova. Posebno za djeake predškolske dobi koji su uivali u brojevima, matematici i matematikim operacijama (Boris, Zak, Leon, Dario, Luka I.).

 

16_(Small)_(WinCE).png17_(Small)_(WinCE).png18_(Small)_(WinCE).jpg

 

     Planirane aktivnosti su bile izvrsno prihvaene te vrlo uspješno provedene. Izradili smo dosta didaktikih igraaka (bingo, slovarica, „Pametna gusjenica“, umetaljke, igre spajanja broja sa skupom...). Najvei  interes su djeca pokazala za igru Bingo (gotovo dva tjedna su ju svakodnevno htjela igrati igrali bi ju po ak sat vremena).

 

DSCN3657_(Small)_(WinCE).JPGDSCN3668_(Small)_(WinCE).JPG

 

     Kroz ponuene materijale i aktivnosti djeca su uspjela ostvariti razvojne zadae poticanja interesa za istraivanje i igru sa slovima i bojevima, sposobnost uoavanja veze izmeu glasa i slova (veina djece bez problema moe rei kojim glasom poinje njihovo ime ili imenovati stvar na odreeni glas), razvoj jezika odnosno bogaenje rjenika, razumijevanje i korištenje novih rijei te govornih vještina u kontekstu smislenog i jasnog verbalnog prianja, opisivanja, prepriavanja, objašnjavanja, izraavanje svojih  potreba, elja, osjeaja, iskustava i tako dalje kroz pjesmice i prie te njihove interpretacije.

 

DSCN3645_(Small)_(WinCE).JPG3_(Small)_(WinCE).jpgDSCN3782_(Small)_(WinCE).JPG

 

DSCN3773_(Small)_(WinCE).JPGDSCN3721_(Small)_(WinCE).JPG