SAVJETI LOGOPEDA

 

SPREMNOST DJETETA ZA POLAZAK ŠKOLU

S LOGOPEDSKOG ASPEKTA

 

      Polazak u školu predstavlja važno razdoblje u djetetovu životu. U provjeri djetetove zrelosti za školu u prvom redu se procjenjuju njegove socijalne, emocionalne i intelektualne sposobnosti. S obzirom da je usvajanje vještine čitanja i pisanja najbitniji zadatak na početku djetetovog školovanja, od velike je važnosti i procjena stanja predčitalačkih vještina koje su preduvjet za to. Njihova nerazvijenost ili nedostatna razvijenost mogu upućivati na teškoće usvajanja čitanja i pisanja, i stoga je potrebno posvetiti posebnu pozornost ovom segmentu pripreme djeteta za školu.

 

     Uloga logopeda u tom je smislu vrlo značajna. Logopedska procjena djetetove spremnosti za polazak u školu odnosi se na razvoj govora i jezika, razvijenost predčitalačkih vještina i grafomotoričku zrelost.

 

      U odnosu na govorno-jezičnu razvijenost djeteta pred polazak u školu očekuje se:

 •  da pravilno izgovara sve glasove (toleriraju se još samo blaga odstupanja u izgovoru, npr. umekšavanje izgovora palatala Š,Č,Ć,D,Đ)
 •  da se pravilno gramatički izražava (koristi množinu, jedninu, te rodove i padeže imenica, zamjenice, prijedloge...)
 • da ima dovoljno bogat rječnik
 • da zna prepričati kraći događaj ili priču u pravilnom slijedu: uvod, tijek radnje, završetak
 • da zna verbalno definirati jednostavne pojmove (npr. što je lopta?, te da u definiciji spominje čemu lopta služi, kakvog je oblika, od čega je napravljena..., npr. Lopta je okrugla, gumena, služi za igranje...)
 • da zna verbalno iskazati po čemu su neke stvari (bića, pojave) slični, a po čemu su različiti (npr. po čemu su slične čaša i šalica? - slične su jer su napravljene od stakla, iz njih se pije..., a različite jer šalica ima ručku, a čaša nema...)

 

PRED�ITALA�KE VJEŠTINE

 

     Jedna od bitnih značajki za razvoj predčitalačkih vještina je fonološka svjesnost, koja zapravo znači djetetovo razumijevanje da riječi koje čujemo posjeduju unutarnju strukturu. Razvoj fonološke svjesnosti odvija se slijedom od niže do više razine. U ranijoj razvojnoj fazi (4-5 godina) ona obuhvaća prepoznavanje riječi, slogova, glasova i rime, a u kasnijoj fazi (5-6 godina) obuhvaća prepoznavanje glasova na početku i na kraju riječi, prepoznavanje riječi na početni glas, glasovno stapanje (sinteza) i glasovna raščlamba (analiza).

 

U odnosu na razvijenost fonoloških sposobnosti očekuje se:

 

 • da može rastaviti poznate riječi na slogove
 • da slušno prepoznaje i smišlja rimu 
 • da prepoznaje i imenuje početni i završni glas u riječi
 • da zna prepoznati mjesto zadanog glasa u riječi (početak, sredina, kraj)
 • da zna imenovati riječi na zadani glas
 • da može sastaviti jednostavniju riječ od pojedinih glasova (sinteza)
 • da može rastaviti jednostavniju riječi na glasove (analiza)
 • da prepoznaje simbole slova i brojki

 

U odnosu na prostornu i vremensku orjentaciju  očekuje se:

 

 • da razumije prostorne odnose: gore, dolje, ispred, iza, na, u, ispod, iznad
 • da je usvojilo orjentaciju na:

        - tijelu (lijeva/desna ruka, lijeva/desna noga, lijevo/desno oko)

        - u prostoru (što je lijevo, a što desno od njega, da zna odrediti     smjer kretanja)

        - na papiru (što je na lijevoj, a što na desnoj strani papira)

 • da razumije vremenske odnose: prije, poslije, jutro, podne, večer, jučer, danas, sutra...

poželjno je da poznaje dane u tjednu, da se snalazi na satu (puni sat)

 

U odnosu na razvijenost grafomotorike očekuje se:

 

 • da posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, pravilno drži olovku, da mu je linija jasna i odgovarajućeg pritiska
 • da po uzorku zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne, kose, kružne i valovite linije
 • da zna precrtati geometrijske likove: krug, kvadrat, trokut, romb
 • da zna napisati svoje ime velikim tiskanim slovima

 

 

Prijedlog IGARA I AKTIVNOSTI u svrhu razvijanja predčitalačkih vještina i pripreme za školu:

 

 • Razvoj vizualno-prostorne percepcije i predodžbi:

        -“točka, točka, crtica” - crtanje likova po istačkanom predlošku

        - nadopunjavanje crteža (dijelovi kuće, životinje...)

        - preslikavanje uzoraka, nastavljanje niza

        - bojanje slikovnih predložaka i sl.

 

 • Razvoj motorike prstiju:

        - oblikovanje modela od tijesta (gline, plastelina)

        - igre prstićima (imitacija raznih pokreta i likova)

 

 • Razvoj artikulacijske motorike, oblikovanje i automatizacija izgovora glasova:

        - prema individualnim potrebama djeteta i preporuci logopeda

 

 • Razvoj fonematskog sluha

        - igre slušanja (“pogodi što se čuje” - osluškivanje i prepoznavanje   različitih zvukova iz okoline)

        - prepoznavanje glasova u riječima (igra “na slovo na slovo”

        - Kojim glasom/slovom počinje i/ili završava riječ?, igra “kalodonta” - Započni riječ onim glasom/slovom kojim završava prethodna riječ!)    

        - slogovna i glasovna analiza (tražimo riječi radnje koje počinju   slogovima OD- ili DO- i riječi zanimanja koje završavaju na -AR, -AŠ...)

 

 • Razvoj leksičko-gramatičkog aspekta jezika

        - upoznavanje srodnih riječi (npr. pogodi zanimanje “uči učitelj, kuha        kuhar, gradi graditelj...)

        - upoznavanje vrsta riječi  (za imenovanje predmeta - Tko je... / Što je ...?,  za izražavanje radnje - Što radi ...?  i riječi za opisivanje            - Kakav je ...?, Od čega je ...?, čiji je ...?)

       - pretvaranje jedne riječi u drugu (napravi umanjenice, uvećanice...)

 

RIMA

 

     Djetetu najprije treba davati više primjera riječi koje se rimuju, a zatim provjeravati koliko ih je uspjelo zapamtiti - Pogodi koja se riječ slaže tj. slično zvuči s ovom što ja kažem!

Kasnije je moguće tražiti da dijete samo smisli slične primjere rime, bez obzira na njihovo značenje, npr. pet, let, met, ket, net...

 

NOS – KOS                  MUHA – JUHA

LAV – MRAV                PTICA – ŽLICA

   SOL – GOL                   ŠLJIVA – GLJIVA

ČEP – DŽEP             KRUŠKA – NJUŠKA

SIR – ŽIR              STOLICA – POLICA

PAS – GLAS               MED – LED – RED

RAK – VLAK           KOST – GOST – MOST

VUK – ĆUK             RODA – VODA – MODA

LIST – KIST            SLON – BALON – SALON

BURA – CURA          KRAVA – TRAVA – BRAVA

 

Srodne riječi – na primjer: Zanimanje čovjeka koji uči je učitelj.

 

         

kuha - kuhar

pleše - plesač

zida - zidar

pliva - plivač

liječi - liječnik

prodaje - prodavač

vozi - vozač

svira - svirač

pjeva - pjevač

glumi - glumac... 

 

Zanimanja koja završavaju na  -AR , -AČ:

 

zidar     -     čuvar     -    prodavač

pekar     -     dimnjačar     -    vozač

ribar     -     konobar     -     kovač

cvjećar     -     mornar     -     pjevač

mesar     -     zubar     -     svirač

kuhar     -     postolar     -    čistač

vratar     -     električar     -     orač

stolar     -     mehaničar...     -     kopač...

 

 

Rije�i radnje koje počinju na  DO-, OD- :

 

doći     -     odnijeti

donijeti     -     odvagati

dočekati     -     odvesti

dozvati     -     odmoriti

dovršiti     -     odlaziti

dobiti     -     odletjeti

doletjeti     -    odlučiti

doživjeti...     -     odrezati....

 

 

Pogodi zanimanje - na primjer: čovjek koji pravi kruh zove se pekar.

 

čovjek koji

 

 • nosi poštu  je ........
 • gasi požar  je ........
 •  pravi kolače  je ........
 • čuva red i mir  je ........
 • prodaje meso  je ........
 • poslužuje piće  je ........
 • popravlja struju je ........
 • prodaje cvijeće  je ........
 • popravlja zube  je ........


GLASOVNA SINTEZA I ANALIZA

 

     Počinje se od jednostavnih riječi (jedan slog, tri glasa/slova), a zatim se postupno povećava njihova složenost (od 2 do 4 sloga, od 4 do 8 glasova /slova), uvodeći i parove suglasnika (na početku i/ili u sredini riječi).

 

O-K-O     J-A-J-E     S-T-A-N     M-J-E-S-T-O

U-H-O     K-A-P-A     V-L-A-K    K-R-U-Š-K-A

O-Č-I     M-O-R-E    S-L-O-N     S-T-A-B-L-O

U-Š-I     K-U-Ć-A    Z-M-A-J     K-U-T-I-J-A

P-A-S     Š-U-M-A     I-G-L-A     Š-A-L-I-C-A

S-A-T     P-I-L-E     U-S-T-A   C-I-P-E-L-E 

M-I-Š     N-O-G-A    G-L-A-V-A   A-V-I-O-N  

Š-A-L     M-E-D-O   S-L-O-V-O   K-A-M-I-O-N   

L-A-V    R-U-K-E     Z-V-O-N-O   N-O-G-O-M-E-T  

R-A-K    Z-I-M-A     S-U-N-C-E   T-O-B-O-G-A-N 

N-O-S    V -O-D-A   M-A-Č-K-A   D-I-Z-A-L-I-C-A    

P-U-Ž...    Z-E-K-O...     P-A-Š-T-A...     Č-O-K-O-L-A-D-A

 


 

                                Pripremila:

                                            Senija Bašić-Goja, prof. logoped