Obavijest o izabranom kandidatu

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/17-02/05

URBROJ:2170/01-54-06-02-17/23

 

Rijeka, 03.11.2017.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 03.10.2017. - 08.11.2017. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 02.11.2017. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

      Deana Krizmanić, VŠS odgojitelj s položenim stručnim ispitom

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 09.11.2017. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/17-02/02

URBROJ:2170/01-54-06-02-17/10

 

Rijeka, 21.03.2017.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 07.03.2017. - 16.03.2017. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 20.03.2017. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

       Sanja Ružić, VŠS odgojitelj s ne položenim stručnim ispitom

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 21.03.2017. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/16-02/16

URBROJ:2170/01-54-06-02-16/16

 

Rijeka, 16.11.2016.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 03.11.2016. - 15.11.2016. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 02.11.2016. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

       Sanela Brkić, VŠS odgojitelj s ne položenim stručnim ispitom

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 17.11.2016. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/16-02/11

URBROJ:2170/01-54-06-02-16/11

 

Rijeka, 06.07.2016.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 21.06.2016. - 01.07.2016. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 05.07.2016. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

       Sanja Stipanović, VŠS odgojitelj s položenim stručnim ispitom

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 06.07.2016. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.