Obavijest o izabranom kandidatu

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/21-02/9

URBROJ:2170/01-54-06-02-21/25

 

Rijeka, 27.08.2021.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 13.08.2021. - 20.08.2021. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 06.09.2021. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

        

Monika Štiglić, mag.eduk. povijesti i talijanskog

jezika i  književnosti

  

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 23.08.2021. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/21-02/6

URBROJ:2170/01-54-06-02-21/17

 

Rijeka, 25.06.2021.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 01.06.2021. - 11.06.2021. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 14.06.2021. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

        

Jelena Knežević, mag.eduk. hrvatskog jezika i

književnosti i povijesti

  

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 28.06.2021. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/21-02/4

URBROJ:2170/01-54-06-02-21/9

 

Rijeka, 29.03.2021.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 15.03.2021. - 24.03.2021. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 29.03.2021. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

        

Monika Štiglić, mag.eduk. povijesti i talijanskog

jezika i  književnosti

  

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 30.03.2021. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/21-02/2

URBROJ:2170/01-54-06-02-21/3

 

Rijeka, 08.02.2021.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 25.01.2021. - 03.02.2021. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 08.02.2021. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

         Sara Lončar,mag. pedagogije

 

         Antonija Polović, mag.eduk. Hrvatskog jezika i književnosti

     

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 09.02.2021. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-03/20-02/16

URBROJ:2170/01-54-06-02-20/43

 

Rijeka, 21.09.2020.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 10.09.2020. - 18.09.2020. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 21.09.2020. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

         Monika Štiglić, mag.eduk. povijesti i talijanskog jezika i  književnosti

 

         Antonija Polović, mag.eduk. Hrvatskog jezika i književnosti

     

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 22.09.2020. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-03/20-02/14

URBROJ:2170/01-54-06-02-20/38

 

Rijeka, 17.08.2020.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 06.08.2020. - 14.08.2020. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 17.08.2020. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

         Larisa Ivanac, odgojitelj pripravnik

 

         Sara Kuharić, mag. pedagogije

     

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 19.08.2020. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-03/20-02/14

URBROJ:2170/01-54-06-02-20/35

 

Rijeka, 18.06.2020.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 08.06.2020. - 16.06.2020. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 17.06.2020. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

         Matea Pavić, odgojitelj pripravnik

     

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 19.06.2020. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-03/20-02/7

URBROJ:2170/01-54-06-02-20/14

 

Rijeka, 25.02.2020.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 12.02.2020. - 20.02.2020. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 24.02.2020. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

         Lara Uzelac, odgojitelj pripravnik

     

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 25.02.2020. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

      &nbs