Obavijest o izabranom kandidatu

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/18-02/5

URBROJ:2170/01-54-06-02-18/34

 

Rijeka, 11.10.2018.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 27.09.2018. - 09.10.2018. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 11.10.2018. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

      Ana Musić Klopan, VŠS odgojitelj

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 12.10.2018. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/18-02/4

URBROJ:2170/01-54-06-02-18/30

 

Rijeka, 17.09.2018.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 29.08.2018. - 07.09.2018. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 17.09.2018. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na određeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

      Vanja Broznić Lucić, VŠS učitelj s položenim stručnim ispitom

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 18.09.2018. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.

 

Zaglavlje_MP_-_Novo.jpg

 

KLASA:112-01/17-02/05

URBROJ:2170/01-54-06-02-17/23

 

Rijeka, 03.11.2017.

 

 

Temeljem objavljenog natječaja od 03.10.2017. - 08.11.2017. na web stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i dječjeg vrtića Mali princ, a sukladno odluci Upravnog vijeća od 02.11.2017. daje se

 

 

OBAVIJEST

o izabranom kandidatu

 

  1. Zasniva se radni odnos za radno mjesto odgojitelj na neodređeno puno radno vrijeme sa slijedećim kandidatom:

      Deana Krizmanić, VŠS odgojitelj s položenim stručnim ispitom

 

    2. Odluka o izboru kandidata je konačna.

 

     Obaviještavamo kandidate koji su sudjelovali u natječaju da priloženu dokumentaciju mogu podići u tajništvu Dječjeg vrtića Mali princ, Rijeka, Meštrovićeva 24 od 09.11.2017. u vremenu od

8:00 do 16:00 sati.

 

 

                                                                 Za DV Mali princ

                                                          Sandra Cikač Stjepić, prof.