Prehrana

 

     Pravilna prehrana jedan je od najvažnijih čimbenika za osiguravanje zdravlja djeteta, u koje spada mentalno zdravlje, razvoj imunološkog sustava i sveukupnost djetetovih motoričkih sposobnosti.

 

     Naša djeca se hrane prema propisanim normativima i pod stalnim smo nadzorom Zavoda za javno zdravstvo u Rijeci. U vrtić je 2009. godine, uveden HACCAP sustav, što znači da imamo stalan nadzor nad higijenom i zdravstvenom ispravnošću hrane. 

 

     U vrtiću djeci nudimo četiri obroka: doručak, voćnu užinu, ručak i poslijepodnevnu užinu.

Sve obroke priprema naša kuharica, teta Eva, u našoj kuhinji, uz pomoć tete Valentine. Kuhinja_01.JPG

     Jelovnik je sastavljen prema prehrambenim standardima i normativima za prehranu djece u dječjim vrtićima.